Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 roku poz. 155 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 9). Terminy spotkań będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Podstawą do  zapisania i ustalania terminu się na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest posiadanie decyzji administracyjnej o skierowaniu na kurs reedukacyjny wydany przez starostę.

UWAGA !!!

 1. W przypadku zapisania się jednej osoby równocześnie w kilku Oddziałach Terenowych WORD na kurs reedukacyjny i nie dostarczenie wymaganych dokumentów do trzech dni roboczych skutkować to będzie usunięciem z list.
 2. W przypadku braku władania językiem polskim osoba uczestnicząca w kursie jest zobowiązana do zapewnienia obecności tłumacza na cały czas trwania kursu (tj.: 2 dni po 8 godzin).

Informacje dotyczące:

Zapisu kursu:

 • zapisy przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta do wyczerpania miejsc,
 • aby wziąć udział w kursie należy  posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  osobiście z dowodem osobistym tydzień przed rozpoczęciem kursu.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty należy złożyć osobiście po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.
 • wypełniony i podpisany formularz (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w kursie - podane we formularzu dane są niezbędne do prawidłowego wystawienia zaświadczenia.
 • skierowanie/decyzja oryginał (prosimy o dotrzymanie 6 tygodniowego terminu ukończenia kursu od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za kurs w wysokości 400zł.

Terminy kursów reedukacyjnych:

Terminy są aktualizowane na bieżąco w przypadku braku miejsc podajemy najbliższy wolny termin kursu.

WORD Katowice, ul. Francuska 78, zapisy pod nr telefonu 32 359 30 07  lub tel. kom. 509580622

WAŻNE !!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 Dyrektor WORD Katowice zdecydował o zawieszeniu wszystkich szkoleń do odwołania we wszystkich Ośrodkach Egzaminowania.

WSTRZYMUJEMY PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW !!!!

Za utrudnienie przepraszamy

 1. 20.03.2020 r. - 21.03.2020 r.godz. 09:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 2. 23.03.2020 r. - 24.03.2020 r.godz. 09:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 3. 30.03.2020 r. - 31.03.2020 r.godz. 09:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 4. 03.04.2020 r. - 04.04.2020 r.godz. 09:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 5. 06.04.2020 r. - 07.04.2020 r.godz. 09:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 6. 17.04.2020 r. - 18.04.2020 r.godz. 09:00 ZAWIESZONE

OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, zapisy pod nr telefonu  785008256;

 1. 16.03.2020 r. - 17.03.2020 r. godz. 09:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 2. 30.03.2020 r. - 31.03.2020 r. godz. 09:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 3. 06.04.2020 r. - 07.04.2020 r. godz. 09:00 ZAWIESZONE

OT Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia  zapisy pod nr tel. 032 260 08 73 lub 785 008 205

 1. 19.02.2020 r.- 20.02.2020 r. godz. 08:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 2. 27.02.2020 r.- 28.02.2020 r. godz. 08:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 3. 11.03.2020 r. - 12.03.2020 r. godz.08:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 4. 08.04.2020 r. - 09.04.2020 r. godz.08:00 ZAWIESZONE

OT Tychy, ul. Jana Pawła II 3, zapisy pod nr tel. 032 217 70 90  lub 785 008 203

 1. 14.04.2020 r. - 15.04.2020 r. godz. 08:00

OT Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 31, zapisy pod nr tel. 032 476 47 49 lub 785 008 218

 1. 18.03.2020 r. - 19.03.2020 r. godz. 09:00 (brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE
 2. 01.04.2020 r. - 02.04.2020 r. godz. 09:00 ZAWIESZONE

OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21, zapisy pod nr tel.  785 008 224

 1. 25.03.2020 r. - 26.03.2020 r. godz. 09:00 ZAWIESZONE
 2. 30.03.2020 r. - 31.03.2020 r. godz. 09:00 (Brak wolnych miejsc) ZAWIESZONE

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: kurs reedukacyjny, imię i nazwisko, datę i miejsce kursu.