Kurs obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych

Cel kursu:

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą – obsługą butli gazowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami.

Warunki przyjęcia na kurs:

- przynajmniej podstawowe wykształcenie
- ukończony 18 rok życia
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków widłowych z napędem silnikowym

Kurs obejmuje:

67 godzin zajęć w tym:

44 godziny szkolenie teoretyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego
15 godzin  szkolenia praktycznego z zakresu obsługi wózka jezdniowego

3 godziny  szkolenie teoretyczne z zakresu obsługi – wymiany butli gazowej
5 godzin   szkolenie praktyczne z zakresu obsługi – wymiany butli gazowej


Koszt kursu 490 zł

W cenie:

- kurs obsługi wózków jezdniowych
- bezpieczna wymiana – obsługa butli
- badania lekarskie
- materiały dydaktyczne

Miejsce kursu:

- Katowice
- Bytom

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

ul. Francuska 78
40-507 Katowice

tel/fax. (+48) 32 359 30 06/07
tel/fax. (+48) 32 359 30 38  wózki widłowe

Kurs rozpoczyna się w momencie utworzenia grupy 15 os.
(zapisy wstępne telefoniczne lub w Dziale Szkoleń WORD K-ce)