Adres ośrodka w Tychach

43-100 Tychy, ul. Jana Pawła II 3

tel: 032 217 70 90